×
×

BIẾN CĂNG Hóng vụ này ✌️✌️✌️chị chủ nhà cứng nhất năm!!!

BIẾN CĂNG
Hóng vụ này ✌️✌️✌️chị chủ nhà cứng nhất năm

2 chiếc “bồ câu” cùng vài anh trật tự nhanh chóng đỗ chặn đầu một chiếc xe con đang đậu, cao giọng “xe ai đây?”. Hỏi đến câu thứ 3 mới thấy chị chủ xe ra và hỏi gì đấy? Xe đỗ đấy thì làm sao?”.

– Đề nghị chị mang giấy tờ cho chúng tôi kiểm tra.

.

+ Tao đéo mang đấy(rút điện thoại, quay phim). Xe đậu trước cửa nhà tao ảnh hưởng cc gì chúng m.🙄

.

– Đề nghị chị lịch sự. Chị không đưa giấy tờ chúng tôi sẽ lập biên bản.

.

+ Biên bản cái cc. M đã chào tao chưa mà đòi lịch sự. Chúng m thích bắt nạt dân hả 😉😉😉muốn làm tiền hay gì ?

.

– Chị cẩn thận cái thái độ

.

+ Thái độ cái cc🙈🙈🙈

.

Đội trưởng mặt nóng ran “Gọi xe cẩu!!!”

.

+ Gọi đi. M tưởng m hù được tao, m lại đây nhìn kĩ thử Trán tao có chữ “nhùng” không ? Dụ mịa tụi bây chứ, có giỏi cẩu xong thì giam luôn, đừng có quỳ xuống xin tao nhận lại.

.

Xe cẩu đến, bếch luôn rồi bỏ đi.

.

😳 Mọi người trong xóm ái ngại nhìn chị chủ nhà ối ôi sao chị dại thế 😰

.

Chị chủ nhà nhếch mép cười nhạt, có phải xe tao đéo đâu 🙄, dmia thằng lol nào sáng mới mở mắt ra là đã thấy đậu xe trước nhà tao, mấy hôm nay rồi, bực đéo chịu được, để cẩu mẹ nó đi cho rồi

🤣🤣🤣🤣🤣

Related Posts

Our Privacy policy

https://tintuc99.com - © 2024 News