×
×

Điều học sinh hoang mang nhất lúc này: “Số phận” hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP Việt Nam cấp sai quy định sẽ đi về đâu?

Nhiều người học IELTS thời điểm hiện tại đang vô cùng lo lắng.

Mới đây, thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Kết luận thanh tra số 18/KL-TTr ngày 24/4/2024 về việc liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam đã liên kết tổ chức thi IELTS Test Report Form cho 67.195 người, cấp 66.153 chứng chỉ IELTS. Địa chỉ thi trải rộng trong cả nước là Hà Nội, TP. HCM và 16 tỉnh, thành phố.

Tuy nhiên, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 9/9/2022, Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam chưa được cấp phép liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài theo quy định.

Điều học sinh hoang mang nhất lúc này: Số phận hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP Việt Nam cấp sai quy định sẽ đi về đâu? - Ảnh 1.

Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam

Dù chưa được cấp phép, nhưng IDP Việt Nam vẫn liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 46.643 chứng chỉ, vi phạm điểm b khoản 5 Điều 6 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/1/2021 của Chính phủ.

Chưa hết, từ ngày 10/9/2022 đến ngày 16/11/2022, IDP Việt Nam vẫn chưa được phép tổ chức liên kết thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam, nhưng đã liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài với tổng số 9.587 chứng chỉ.

Hơn 56.000 chứng chỉ IELTS ở Việt Nam bị cấp sai quy định sẽ đi về đâu?

Theo Kết luận thanh tra, trách nhiệm trên thuộc về Giám đốc Công ty TNHH Giáo dục IDP Việt Nam. Song đến thời điểm thanh tra đã hết thời hiệu xử phạt theo quy định.

Do đó, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiến nghị IDP Việt Nam rà soát toàn bộ hoạt động liên kết thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (nêu trên), thực hiện đúng Quyết định cho phép của Bộ GD-ĐT quy định tại Thông tư số 11/2022/TT-BGDĐT, Nghị định 86/2018/NĐ-CP; rà soát, báo cáo Cục Quản lý chất lượng, đề xuất hướng xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ mà Công ty đã liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam khi chưa được phép của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Điều học sinh hoang mang nhất lúc này: Số phận hơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP Việt Nam cấp sai quy định sẽ đi về đâu? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng kiến nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Công ty thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp nêu trên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị, tổ chức thực hiện đào tạo, liên kết đào tạo, cấp chứng chỉ ngoại ngữ trên lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các sai phạm (nếu có).

Hiện tại, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện xử lý đối với số lượng chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp sai quy định nêu trên. Các thí sinh không nên quá hoang mang, lo lắng mà hãy chờ thông báo chính thức.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tintuc99.com - © 2024 News