×
×

Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng sẽ bị phạt, đúng không?

Hiện nay, không hiếm thấy trong các bài đăng bóc phốt, chia sẻ… xuất hiện ảnh chụp màn hình tin nhắn. Và có ý kiến cho rằng đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng sẽ bị phạt. Vậy có đúng không?

Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng có bị phạt không?

Theo Điều 21 Hiến pháp 2013, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình là quyền bất khả xâm phạm của cá nhân, được pháp luật bảo đảm an toàn.

Do đó, để xác định việc đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng có bị phạt không thì cần xem xét:

– Chủ sở hữu tin nhắn tự chụp màn hình và đăng ảnh chụp đó lên mạng nhằm chia sẻ với bạn bè, tạo câu chuyện vui… thì không phải hành vi vi phạm pháp luật bởi đó là quyền của cá nhân người đó.

– Chụp ảnh màn hình tin nhắn của người khác, đăng lên mạng mà chưa được sự đồng ý của người đó thì đây là hành vi vi phạm pháp luật về quyền bất khả xâm phạm bí mật đời tư, gia đình của người khác.

Ngoài ra, quyền này cũng được nêu tại Điều 38 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 như sau:

Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Như vậy, nếu việc đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng mà tin nhắn đó của mình thì không vi phạm pháp luật; ngược lại nếu là của người khác thì đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng bị phạt thế nào? (Ảnh minh họa)

Đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng bị phạt thế nào?

Theo điểm g khoản 3 Điều 102 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, người nào đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác lên mạng không được sự cho phép sẽ bị phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng về hành vi tiết lộ thông tin đời sống riêng tư, bí mật cá nhân người khác mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hinh sự.

Đây cũng là mức phạt của hành vi đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng nhằm đe dọa, quấy rối, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân và tổ chức.

Ngoài mức xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì người vi phạm còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác của người khác tại Điều 159 Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.

Cụ thể:

– Phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 20 – 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 03 năm: Thực hiện các hành vi dưới đây, đã bị kỷ luật/xử phạt hành chính mà còn vi phạm: Cố ý lấy các thông tin, nội dung của tin nhắn của người khác được gửi qua mạng xã hội…

– Phạt tù từ 01 – 03 năm: Nếu phạm tội có tổ chức/lợi dụng chức vụ, quyền hạn/phạm tội 02 lần trở lên/tiết lộ các thông tin trong tin nhắn đã chiếm đoạt được làm ảnh hưởng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác/làm nạn nhân tự sát.

–  Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 05 – 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 01 – 05 năm.

Như vậy, tùy vào mục đích, tính chất của hành vi vi phạm pháp luật đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn của người khác lên mạng trái luật, người vi phạm có thể bị phạt tiền đến 20 triệu đồng hoặc có thể phải ngồi tú đến 03 năm.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tintuc99.com - © 2024 News