×
×

Muốn có tiền tăng lương, phải tinh gọn bộ máy và trừng trị tham nhũng

Để bảo đảm đời sống của người hưởng lương và gia đình người hưởng lương thì phải tăng lương cao hơn so với mức lương hiện tại, đó chính là điểm quan trọng trong cải cách tiền lương. Làm cách gì, theo phương án cải cách nào, thì người hưởng lương cũng chỉ mong một điều, đó là tiền lương cao hơn mức trước đây.

Phải thẳng thắn đánh giá, đồng lương mà công chức, viên chức được hưởng hiện nay không đủ để trang trải cho sinh hoạt, đời sống. Giá cả thị trường tăng nhanh, nhưng lương vẫn như cũ, thiếu hụt càng thiếu hụt thêm. Làm việc với mức lương ba đồng, ba cọc, khó lòng để đòi hỏi hết lòng vì công việc, trách nhiệm với cơ quan.

Quan sát từ thực tế, việc công sở trì trệ, công chức thiếu sự mẫn cán, tận tụy, là có nguyên nhân từ lương thấp. Chưa kể, lương không đủ sống dẫn đến nhiều hệ lụy khác, đó là nhũng nhiễu, tiêu cực. Bộ máy hành chính không thể lành mạnh được khi những con người thực thi công vụ thiếu sự liêm chính. Muốn dưỡng liêm thì phải trả lương cho công chức đảm bảo đời sống cá nhân và gia đình. Cho nên, cải cách tiền lương không chỉ là nâng cao chất lượng sống của người hưởng lương, mà còn để đảm bảo công bằng xã hội.

Có một điểm tiến bộ trong cải cách tiền lương sắp tới, đó là mỗi vị trí việc làm có mức lương riêng cụ thể, không còn “cào bằng” giữa mọi ngành như hiện nay. Sự không “cào bằng” và trả lương tương xứng với vị trí việc làm là cách để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Cải cách tiền lương đáp ứng với nhu cầu thực tế, thay đổi đời sống của người hưởng lương theo hướng tốt hơn, đó mới là mong muốn của xã hội. Nhưng túi ngân sách có hạn, không thể tăng cao vượt bậc. Để có sự đột phá trong cải cách tiền lương, phải bắt đầu từ cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy. Ít người làm nhiều việc, bộ máy hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, công chức được trả lương cao là xứng đáng.

Muốn có tiền để tăng lương cao, việc phải làm là trừng trị tham nhũng, chống tình trạng lãng phí. Túi ngân sách không bị đục khoét, rơi vãi, thì mới có để lo cho những việc quốc kế dân sinh, trong đó có chuyện đồng lương xứng đáng cho người hưởng lương.

Cải cách tiền lương và tăng lương chỉ có tác động tích cực cho đời sống xã hội khi kiểm soát được giá cả. Lương tăng một, giá tăng hai, thì cho dù nói hay ho đến mấy về sự tiến bộ của cải cách tiền lương, cũng không bằng câu trả lời từ hiện thực đời sống. Sự thay đổi của cuộc sống người hưởng lương và gia đình họ là phản ánh trung thực nhất về chất lượng của mọi cải cách.

Related Posts

Our Privacy policy

https://tintuc99.com - © 2024 News